Loading

افتتاح فاز سوم کارخانجات ایلیا

در فاز سوم کارخانجات ایلیا پس از مراسم کلنگ زنی توسط وزیر محترم ورزش و جوانان در 29 اسفند 96 ، برای اولین بار در خاورمیانه به تولید انواع پاستای فاقد گلوتن (gluten free ) با تکنولوژی بولر سوئیس و با ظرفیت اولیه 2250 کیلو گرم در ساعت اقدام خواهیم نمود وکارخانه تولید انواع غلات حجیم شده با تکنولوژی کلکسترال فرانسه و با ظرفیت اولیه 1800 کیلوگرم در ساعت با بهره گیری از مواد اولیه ساخته شده در خود مجموعه را تکمیل خواهیم نمود .


کیلومتر ۵ جاده صحنه به کرمانشاه . مجموعه کارخانجات ایلیا
08358430330-1
09126963360
Info@iliafactories.com